Arkady Wroclawskie otwarte na rodziny

 

 

Kultura na Widoku w Arkadach Wrocławskich

Kultura na widoku

Arkady Wrocławskie dołączyły do projektu Kultura na Widoku. Dzięki temu parter Centrum zamienił się w multimedialną bibliotekę z regałami pełnymi książek, filmów i muzyki,do których bezpłatnie lub za drobną opłatą można otrzymać dostęp. Wystarczy skorzystać z linków lub kodów QR.-W tym roku z okazji Stulecia Niepodległości przygotowaliśmy także rekomendacje wybitnych i kluczowych utworów polskiej kultury z lat 1918-2018. Mamy nadzieję, że zgodnie z nazwą tej części instalacji - „Przemyśleć stulecie” - pomogą one poznać i docenić dokonania polskich twórców oraz skłonią do głębszej refleksji- mówi Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura.

Celem projektu Kultura na Widoku jest promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze, rekomendowanie wartościowej sztuki i pokazanie bogactwa oraz różnorodności zasobów legalnych źródeł kultury. Realizowany jest on w ramach kampanii społecznej Legalna Kultura.

Regały Kultury na Widoku dostępne są na parterze Arkad Wrocławskich do 25 października w godzinach funkcjonowania Centrum. Serdecznie zapraszamy.